Human Telex Consulting
Emberközpontú fejlesztési megoldások

A szervezeti diagnózis nem más, mint a szervezet aktuális állapotának felmérése. Célja a szervezet erőforrásainak feltérképezése, a szervezetben rejlő lehetőségek feltárása, a kihívások, problémák beazonosítása. Segítségével a szervezetről mélyebb ismeretet szerzünk, amire alapozva pontosan meghatározhatjuk, hogy hol van szükség változásra.

A diagnózis fókuszában az alábbi témák állhatnak:

 • szervezeti kultúra,
 • szervezeti kommunikáció,
 • szervezeti egységeken belüli és azok közötti együttműködés,
 • szervezeti hatékonyság (folyamatok szintjén).

A diagnosztika lehetséges eszközei:

 • kérdőíves felmérés,
 • egyéni és/vagy csoportos interjúk,
 • helyzetfeltáró elemzések,
 • problématérkép készítés,
 • hálózatkutatás,
 • elégedettség felmérés (dolgozói, ügyfél),
 • próbavásárlás (mysteri shopping),
 • műhelymunka.

Human Telex Consulting Kft.

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 16/C.
Tel: +36 1 214 0204, +36 1 2251576