Human Telex Consulting
Emberközpontú fejlesztési megoldások

Stratégiai tanácsadás

Magyar Cukor

2015-ben egy éven keresztül támogattuk facilitatív eszközökkel a Magyar Cukor új stratégiájának kialakítását, amely a különböző egységek terveinek harmonizálásával született meg. A nemzetközi jóváhagyást követően segítettük a bevezetés belső megvalósítását.

 

Metro Kereskedelmi Kft.

2014-2017 között dolgoztunk együtt a METRO vezetői konferenciáinak megtervezésében és sikeres lebonyolításában, valamint 2016-2017 között támogattuk a METRO új üzleti stratégiájának bevezetését.  A METRO vezetése felismerte, hogy egy 2.500 fős, országos hálózatban egy új működési mód, egy módosult üzleti fókusz elfogadtatása nem egyszerűen jó stratégia és pénzbefektetés kérdése, hanem a beágyazódás feltétele egy átgondolt változáskezelési program is. Ezen dolgoztunk, vállvetve a megbízóval, változatos eszköztárral, az egész szervezetre kiterjedően.   

Szervezeti kultúra-fejlesztés:

STI Petőfi Nyomda

STI csoport logója

2002-től 2010-ig támogattuk a cég kultúra-fejlesztési projektjét.Ennek érdekében évente egy alkalommal egy összvállalati (kb. 500 fő) és egy vezetői (kb. 100 fő) képzésre került sor. A “Petőfi Napok” sorozat célja volt, hogy a cég dolgozói ismerjék és megértsék a cég jövőképét és értékrendjét, valamint fejlesszék a munkakultúrát, a minőség-szemléletet és növeljék a céghez fűződő lojalitást.

FOUR SEASONS Gresham Hotel

Four Seasons logoFish: a pozitív attitűd és ügyfélközpontúság programja. 2011-ben a vállalat összes alkalmazottja részt vett rajta,együtt formálva az ötcsillagos vendég-kiszolgálást és belső együttműködést.

KSB

KSB logó

Nem csak óriás cégeknek fontos, hogy munkatársaik hogyan viszonyulnak alapértékeikhez. Az együttműködés, amely először csak egy “egyszerű csapatépítésnek” indult, mára, a cég méreteihez és leterheltségéhez igazodó folyamattá vált, amelynek középpontjában a cégkultúra elemeinek mindennapos megélése és magvalósulása áll. (2011-2012).

 

OBI

Obi logó2009 második felében kezdtünk a magyarországi OBI szervezetében dolgozni. Csapatépítő programokkal indítottunk. 2010-2011 években egy nagyszabású kultúra-formáló projekt indult. Teljes felső vezetőváltás után egy új működési kultúra meghonosítása vált szükségessé a teljes szervezetben, áruházi környezetre lebontva. Így egy 1,5 éves időszakot felölelve, az OBI áruházainak 95%-ban dolgozhattunk a belső trénerekkel együttműködésben  a szervezet minden szintjén.
 

Vezetésfejlesztés:

 

AES-TISZA ErőműAES logó

Annak érdekében, hogy a 2007-ben kidolgozásra és bevezetésre kerülő teljesítmény-menedzselési rendszer valóban hatékony eszköze legyen a szervezeti hatékonyság és eredményesség növelésének, a cég vezetői (kb. 50 fő, 5 csoport) szervezésünkben interjútechnika tréningen vettek részt.

 

BorsodChem

2016-ban útjára indítottuk a BorsodChem Vezető Akadémiát.

A közel 2 éves program célja a vezetői kompetenciák fejlesztésén keresztül az üzleti eredményességet támogató, a vállalati értékeket erősítő, konstruktív vezetői kultúra kialakítása. Fejlesztési folyamatunkban kiemelt hangsúlyt fektetünk az egyének személyes fejlődésének nyomon követésére; a tréningek között a résztvevők személyes visszajelző beszélgetésen, vezetői klubokon vesznek részt, valamint a gyakorlati beépülést segítő „házi feladatokat” teljesítenek.

 

SANOMA Budapest

Sanoma logó

2002 óta képezzük a Sanoma vezetőit. A menedzsmenttel folyamatosan dolgoztunk és dolgozunk a stratégiai terv kialakításán, az értékek konvertálhatóságának kérdésein és a menedzsment együttműködésén, valamint a vezetői készségek fejlesztésén, amely az egyéni készségek fejlesztésén túl a vállalati kultúra egységes és együttműködés-orientált működését alakítja és fejleszti. A felsővezetéssel a csoportos jellegű munkák mellett folyamatos tanácsadás zajlik.

DORSUM

Dorsum logó

A cég felső és középvezetőit 2006 óta képezzük. Stratégiai műhely, vezetői készségek fejlesztése, tanácsadás és a működésfejlesztés területén működtünk és működünk együtt, melynek eredménye számos területen realizálható.

MAGYAR TELEKOM

Magyar Telekom logó

2007-ben újraindult együttműködésünk komplex kompetenciavizsgálatokkal, majd erre alapozott vezetői készségfejlesztő tréningekkel, coachinggal és tanácsadássa folytatódott 2009-ig. 2009-től a Flow Csoport tagcégeivel közös ügyfélkezelési program keretében folytatjuk az együttműködést.

NIF - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. logó

A cég felsővezetésével 2007- 2010 között dolgoztunk, amely együttműködés elemei: vezetői műhely, együttműködés-fejlesztés, vezetői készségek fejlesztése, egyéni vezetői tanácsadás voltak.

 

SCHNEIDER ELECTRICSchneider Electric logó

Teljesítmény-értékelési tréningünk közel egy évtizeden át szerepelt a „minden vezetőnek kötelező” kategóriában.

STI Petőfi Nyomda

STI csoport logója

2001-től a teljes felső- és középvezetői kör 360°-os vezetői készségfelmérésén alapuló átfogó képzés. Az egyes modulok az alábbiakra koncentráltak: indoor és outdoor csapatépítés, vezetői identitás, vezetői és szervezeti kommunikáció, szituatív vezetés, változásmenedzsment, coaching, érzelmi intelligencia, konfliktus- és stresszkezlés, tárgyalástechnika, projektmenedzsment, időgazdálkodás.

WIENERBERGER

Wienerberger logó

A cég gyárigazgatóit 2005 óta, a gyárak középvezetőit 2007 óta képezzük. A vezetői készségfejlesztésen túl a képzés célja a gyárakon belüli együttműködés optimalizálása és az adott – változó – piaci helyzethez való hozzáállás kialakítása. Munkánk felsővezetői szinten tanácsadással egészül ki.

HRI-Vitalion

HRI-Vitalion logó

A szervezet legmagasabb szintű vezetőinek alapozó vezetői készségfejlesztését kezdtük el 2012-ben, melyben a hangsúly a a vezetői identitás és szerepek megerősítésén volt a szervezet igényeire és sajátosságaira szabva.

 

Tehetségmenedzsment:

BD Medical

A champion rendszer bevezetéséhez és a sikeres tehetségmenedzsment működtetéséhez a cég vezetése kiemelten fontosnak tartotta a „jövő csillagainak” felfedezését. A hálózatkutatás gyors és hatékony eszköz volt a közel 600 fős gyár feltérképezésére. Segítségével beazonosítottuk a szervezet kulcsembereit, vagyis felfedtük …

  1. Hol vannak a szervezeti egységek közötti együttműködési hidak?
  2. Kik a véleményformálók?
  3. Hol vannak a tudásközpontok (szakértők)?

BUDAPESTI ERŐMŰ 

Budapesti Erőmű Zrt. logó

Egy kétéves vezetői utánpótlás-képzési Karrier Programot vezettünk 2007-2009 között. Ennek során a cég részéről kiválasztott tehetséges fiatalokat képeztük az alábbi lépésekben: önismeret, általános vezetési ismeretek, gazdasági alapismeretek, vezetői szerepek, stílusok és feladatok, változásmenedzsment, együttműködés-fejlesztés, időgazdálkodás, tárgyalástechnika, projektmenedzsment, valamint angol nyelvű prezentációtechnika . A programot egy általunk végzett 360 fokos felmérés helyezte keretbe, amelyet a képzés kezdetekor, majd pedig a folyamat végén szintén elvégeztünk, így ezáltal a fejlődés számokban is mérhetővé vált. (2007-2008)

COCA-COLA Beverages Magyarország

Coca-cola logó

„Ész-Bontó Tehetségmenedzsment Program”. 2007-ben indult, és azóta minden évben, így 2012-ben is újra indult az a 4 szemeszteres utánpótlás program, amely során a kiválasztott tehetséges fiatalok szakmai, nyelvi és készségfejlesztési területeken kapnak képzéseket. A mi munkánk a folyamat során a készségfejlesztő tréningprogramok biztosítása, valamint a programot kiegészítő mentorálási folyamat segítése a mentori rendszer közös kialakításával és a mentorok folyamatos képzésével, felkészítésével.

STI Petőfi Nyomda 

STI csoport logója„High Potential tehetségmenedzsment program”. A kétéves tehetségprogram során a résztvevők készségfejlesztő tréningprogramokon, illetve különböző projektmunkákban vettek részt mentori támogatással.A fejlesztési folyamatot 360 fokos felméréssel indítottuk. A két év során a tréningprogramokon érintett témák: önismeret, együttműködés, vezetői stílusok, feladatok, prezentációtechnika, tárgyalástechnika, projektmenedzsment.

MAGYAR TELEKOM

Magyar Telekom logó2009-től a Flow Csoport tagcégeivel közös programot valósítunk meg, amelynek során évente újrainduló, kétlépcsős kompetencia-fejlesztő tehetség-menedzsment (“Bemelegítő 1-2”) programot vezetünk. A ráhangolás szakaszában egyéni profilvizsgálatot végzünk és egyéni visszajelzéssel kötelezzük el a résztvevőket azt ezt követő tréningfolyamat mellett. A második modul konkrét munkahelyi témák feldolgozásával történik csoportos coaching módszerrel. 

MKB BANK

MKB Bank logójaA kétéves karrier program három kiemelt célcsoportjának fejlesztését kezdtük el 2010-ben. Első lépésként Assesment Center segítségével kiválasztottuk a vezető utánpótlásokat, majd a kiválasztás során tapasztalt fejlesztendő vezetői kompetenciák mentén építettünk fel számukra egy másfél évig tartó fejlesztési folyamatot. A Bank tehetségei önismeret és konfliktuskezelés témakörökben fejlődhettek nálunk, majd a tréning során készített személyes fejlesztési terveikkel a mentoring program keretén belül mentoraikkal folytatták a munkát. A mentorokat, a Bank Top Szakértőit annak érdekében, hogy a tudásmegosztáson alapuló kultúra kiszélesítésében élen járjanak, mentorálási készségeik fejlesztésével támogattuk meg.

 

Értékesítés-fejlesztés, beszerzés, CRM-támogatás, ügyfélszolgálat, tárgyalástechnika:

 

EDUSCHO

Eduscho logóBár a 90-es években végzett munkáink referenciáit ma már nem hirdetjük: hadd álljon itt ez az egy. Majdnem egy évtizeden keresztül dolgoztunk az Eduscho értékesítési csapatával és vezetőikkel, folyamatosan lekövetve az átalakuló kereskedelem támasztotta kihívásokat.

 

ZWACK UNICUM

Zwack logó2005 óta rendszeresen dolgozunk a cég kereskedelmi csapatával értékesítési hatékonyságuk fejlesztése mentén. A programok tartalmát mindenkoron az aktuális kihívásokhoz igazítjuk.

STI Petőfi Nyomda

STI csoport logója2006 óta tartunk értékesítés-fejlesztési és tárgyalástechnikai programokat a kereskedelmi csapat számára, majd 2010-től az új munkatársak számára értékesítési-orientációjú programokat, 2011-től pedig a beszerzői csapat hatékonyságának növelését kaptuk feladatul. Programunk fontos része volt egy valós szakértő beszerzővel való tárgyalási helyzet megteremtése.

TESCO

Tesco logó

A vállalat beszerzőinek tartott tárgyalástechnika tréningek két, egymásra épülő programban valósultak meg, és 2005-2010 között futottak nagy sikerrel.  

LUX HUNGÁRIA

Lux logó

Legrégebbi ügyfelünk sikerének egyik kulcsa a jól képzett értékesítői csapata. A modulszerű képzési rendszer éveken át ad folyamatos támogatást az ügynököknek. A „TOP-képzések” rendszere az eltöltött idő és a megszerzett tapasztalat figyelembe vételével jut el az alap értékesítési tudástól a kiégés-mentes, folyamatosan magas szintű eredményeket nyújtó tudáshoz és önmotivációhoz.

PEUGEOUT Centrál Peugeout logó

Az autókereskedésben végzett értékesítés-fejlesztési munka a klasszikus tréning-elemeken túlmenően éles ügyfélhívások elemzését és az azokból történő tanulást is tartalmazta.

SHELL Magyarország

Shell logó

2005-2009 között zajlottak az egész értékesítési hálózatra kiterjedő ügyfélkezelési az azt támogató kútvezetői programok

 

NESPRESSONespresso logó

Egyszerű, kézzelfogható ügyfélkezelési program promoterek számára mérhető eredményekkel (2010-2011)

ITD Hungary

Nemzeti Külgazdasági Hivatal logó

Tárgyalástechnikai tréningjeinket először a belső munkatársaknak rendelte meg, majd együttműködő partnereinek is behirdette a kereskedelem-fejlesztéssel, befektetés-ösztönzéssel foglalkozó, azóta már átalakult és a funkcióit új néven (Nemzeti Külgazdasági Hivatal) ellátó szervezet. (2008-2011)

 

Projektmenedzsment:

 

ROBERT BOSCH

Bosch logo

A céggel 2009-től kezdődően több témában - vezetőképzés, delegálás, motiválás, prezentációtechnika angol és magyar nyelven - dolgozunk együtt. Évente több alkalommal tartunk speciálisan a Bosch igényeire továbbfejlesztett gyakorlatorientált Projektmenedzsment és Projektvezetési technikák tréninget. 2013 óta a cég projektmenedzsereiet a PM Softskill Toolkit képzésünkkel is támogatjuk.

ENER-G

ENER-G logó

Nincs szebb kihívás, mint gyakorlati projekt-menedzserek projekt-menedzsment tudását rendszerezni és készségeit fejleszteni. Pontosan ez történt, a megbízó és a résztvevők nagy megelégedésére. (2010-)

NEMZETI MÉDIA- és HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság logó

Projekt menedzsment képzésünk rendszeresen újra és újra megtartásra kerül 2008 óta.

 

Trénerképzés:

ING Biztosító

ING logó

2011-2012 évben a Biztosító értékesítési középvezetőinek szóló 4 tréningből álló programsorozatot fejlesztetettünk ki. A fejlesztési program tényleges megtartói a cég 10 belső trénere volt. Így a programok testreszabásán túl a trénerek módszertani és szakmai felkészítése volt a feladatunk. A gyakorlatban trénerképzéseken, saját élményű tréningeken, konzultációkonn és szupervíziókon keresztül valósítottunk meg közösen egy kimondottan sikeres és eredményes programot. Érdekessége a közös munkának, hogy az implementációt támogatandó, erős utánkövetési feladat és felelősségtervet állítottunk össze.

 

GENERALI-PROVIDENCIA Biztosító

Generali logó

A társaság belső oktatóinak felkészítése a Human Telex Consulting által kidolgozott stresszkezelési tréning (Train The Stress Trainer) megtartására.A személyes interjúkat követően a résztvevők sajátélményű tréningen vettek részt, majd műhelymunka során tanácsadóink segítségével konkrét céges eseteket dolgoztak ki. Ezt követően módszertani segítséget kaptak a programok megvalósításához. A kiképzést vizsgatréning zárta, amelynek keretében a résztvevők kipróbálták magukat, és szupervízió során visszajelzést kaptak felkészültségükre és teljesítményükre vonatkozóan.

CELANESECelanese logó

Oktatói technikák fejlesztése címmel két csoportban dolgoztunk az eredményes belső erőből történő programok segítésé céljából. A vállalat különböző területeiről érkező csoportvezető kollégák sokoldalú oktatói tapasztalatokat szereztek egy kétlépcső program keretében.

 

Csapatépítés - együttműködés-fejlesztés:

BÁCSVÍZ

A szervezet felső-vezetésének együttműködés-fejlesztését alapoztuk meg egy ún. team-mapper hálózatkutatással. A kimondott szó ereje, a vizualizált hálózat erőteljes mozgatórugóként szolgált az együttműködési háló továbbfejlesztéséhez.

MKB BANKMKB Bank logója

2007-2012 között több alkalommal biztosítottunk kis- és nagycsoportos indoor és outdoor csapatépítő programokat a bank különböző szervezeti egységei és vezetői részére.

CELANESE

Celanese logó

2010-2011-ben is több, nagylétszámú, in-és outdoor elemekkel kombinált csapatépítést tartottunk, a megbízó és a résztvevők kiemelkedő elégedettségére.

 

CORINTHIA Grand Hotel Royal

Corinthia Hotels logó

A vállalat szűk felsővezetésének évente tartottunk vezetésfejlesztési elemekkel kombinált együttműködés-fejlesztő programokat 2007-2012

 

FUTURION

Futurion logó

2010 óta a teljes szervezetnek tartunk csapatépítő tréningeket. 2012-ben elkezdtünk egy vezetésfejlesztési folyamatot is....

GYOMAI KNER NYOMDA

Gyomai Kner Nyomda Zrt. logó

A teljes vezetőség számára tartottunk egy összekovácsoló erővel bíró, konfliktuskezelési elemekkel tarkított együttműködés-fejlesztési programot, melyben a hangsúly a kapcsolati tisztázáson, valamint a szervezeti kultúra megújításán volt.

 

 

BULL MagyarországK&H BANK… TMF MagyarországSWEDEX HUNGÁRIA..UNILEVER MagyarországOTP Bank… INTERSPAR…. LEGRAND…..COMPLEX…. RÁBA Hotel…. GSK Biologicals… MAGYAR Cukor…. BMW Magyarország… VOCH… COLAS….IND…AURO-SCIENCE…és számos más jó-nevű vállalat!

Outdoor és indoor valamint kombinált megoldású kis- és nagylétszámú csapatépítő programokat bonyolítottunk. Vállalati aktualitásokra hangolt, konkrét együttműködések fejlesztését is mozgató, innovatív modulokkal dolgozó, élmény-elemektől sem mentes programok jellemzik az ilyen típusú együttműködéseinket, amelyek során dolgoztunk 10, 20, 40, 80, 120 és 200 fős csapatokkal is.   

 

További népszerű szolgáltatások és programok

Stresszkezelés (Tesco, Munkaügyi Minisztérium, Corinthia…)  

Prezentációtechnika (BP EBSC, ITD Hungary, HEWITT, MFB Invest, Montana…)

Időgazdálkodás (TMF Magyarország, Hungrana, EAGLE OTTAWA, National Instruments, VOCH ...) 

Workshopok (Béres, STI Petőfi Nyomda, K&H Bank…)

Konferenciák moderálása (Magyar Telekom, Bosch, Klett, Raiffeisen Leasing..)

Assessment- / Development Centers (Beiersdorf, AFL Hungary, ALCOA, BMW Magyarország)

Human Telex Consulting Kft.

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 16/C.
Tel: +36 1 214 0204, +36 1 2251576