Human Telex Consulting
Emberközpontú fejlesztési megoldások

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy az Adatkezelőknek megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan előzetes tájékoztatást nyújtsanak, azt tömör, átlátható és érthető formában biztosítsák, illetve, hogy elősegítsék az érintettek jogainak a gyakorlását.  


Ez a tájékoztató e jogszabályi kötelezettségen alapul.

Időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.


A tájékoztató letölthető az alábbi linkre kattintva:
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Human Telex Consulting Kft. Adatfeldolgozóinak listáját az alábbi mellékletben láthatja:

ADATFELDOLGOZÓINK

 

 

 

Human Telex Consulting Kft.

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 16/C.
Tel: +36 1 214 0204, +36 1 2251576